Tłumacz Migam

Teatrzyk Zielona Gęś. Poezja, która zachwyci gimnazjalistę

18 stycznia 2018 r. klasa IIA zaprezentowała efekty pracy nad projektem edukacyjnym pt. „Teatrzyk Zielona Gęś. Poezja, która zachwyci gimnazjalistę”. Celem wspomnianych działań było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży oraz umiejętności scenicznej interpretacji utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Przez ostatnie tygodnie uczniowie pracowali nad doborem tekstów wybranych do finałowej prezentacji, podzielili się na zespoły aktorów, scenografów i kostiumologów, wybrali również utwory muzyczne, które stanowiły ciekawą oprawę twórczości poety. Po wielu próbach przedstawili najciekawsze utwory Gałczyńskiego w postaci kilku żartobliwych scenek zapowiadanych przez prowadzących galę. Prezentacja działań spotkała się z serdecznym odbiorem ze strony publiczności – nauczycieli, uczniów, a także rodziców. Opiekę nad projektem edukacyjnym sprawowały panie: Katarzyna Korycińska-Skóra i Elżbieta Sabaturska-Polok.