Tłumacz Migam

VI Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego i Niemieckiego w Gimnazjum w Rozprzy

 

W ostatnią sobotę, 22 lutego 2014r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy przeprowadzona została kolejna, coroczna edycja Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego i Niemieckiego organizowanego już po raz szósty przez  Aleksandrę Huryk - nauczyciela języka angielskiego i Blankę Zarembę - nauczyciela języka niemieckiego. Od tego roku patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe, które, obok wydawnictwa językowego Pearson, było głównym sponsorem nagród dla zwycięzców.

img_7881.jpeg

Głównym celem organizatorów jest propagowanie języków obcych wśród młodzieży gimnazjalnej. Konkurs od lat jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również odkrywać uzdolnienia i talenty językowe uczniów. 60-cio minutowy test pisemny sprawdza dotychczasowe umiejętności w zakresie rozumienia tekstu czytanego, reagowania językowego, jak również znajomości struktur leksykalno – gramatycznych. Spotkanie tak licznej grupy uczniów i nauczycieli języków obcych to również doskonały sposób na integrację środowiska szkolnego w naszym powiecie.

101_0079.jpeg

Do konkursu zgłosiło się aż 11 szkół gimnazjalnych powiatu piotrkowskiego z: Rozprzy, Czarnocina, Dąbrowy nad Czarną, Moszczenicy, Niechcic, Przygłowa, Srocka, Sulejowa, Tomawy, Woli Krzysztoporskiej i Wolborza. 79 uczniów rozwiązywało testy gramatyczno-leksykalne na dwóch poziomach.

Po części konkursowej uczniowie udali się na poczęstunek i zwiedzanie obiektu szkoły, natomiast przybyli opiekunowie (nauczyciele języków obcych) sprawdzili prace.
 

Najlepsi w konkursie okazali się

z języka angielskiego na poziomie 1:

I miejsce – Michał Lisowski, Moszczenica

II miejsce – Mateusz Szost, Wolbórz

III miejsce – Patryk Caban, Moszczenica

IV miejsce – Kamil Małecki, Sulejów

V miejsce – Jakub Hachuła, Czarnocin

z języka angielskiego na poziomie 2:

I miejsce – Dorota Nowakowska, Rozprza

II miejsce – Julia Gronowska, Wolbórz

III miejsce –Mateusz Kamiński, Moszczenica

IV miejsce – Klaudia Druszcz, Wolbórz

V miejsce – Elwira Dudek, Przygłów

z języka niemieckiego na poziomie 1:

I miejsce – Kinga Grzybowska, Tomawa

II miejsce – Sylwia Ceranka, Srock

III miejsce – Natalia Maciołek, Czarnocin

IV miejsce – Klaudia Forczmanowicz, Wolbórz

V miejsce – Bartosz Janiczek, Czarnocin

z języka niemieckiego na poziomie 2:

I miejsce – Kinga Kołodziejczyk, Wolbórz

II miejsce – Sandra Miedzińska, Tomawa

III miejsce – Mateusz Ścieszko, Czarnocin

IV miejsce – Klaudia Nicerska, Rozprza

V miejsce – Natalia Duk, Czarnocin

Uczniowie ci otrzymali wartościowe nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz pozyskane od sponsora – wydawnictwa językowego Pearson,  w postaci słowników, podręczników do gramatyki, repetytoriów, readersów oraz kursów językowych na CD. Ponadto każdy uczestnik konkursu oraz przybyli opiekunowie dostali pamiątkowe dyplomy.

 img_7916.jpeg

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Zapowiedziano już kolejną, siódmą jego edycję w roku 2015.

img_8014.jpeg

 

 
Galeria