Tłumacz Migam

Konsultacje Społeczne

PDFUchwała Nr XXXII_38_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rozprza.pdf (2,02MB)

 • Wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk

  Miastem być – wieś z szansą na rozwój! Rozpoczęły się konsultacje społeczne

  Rada Gminy Rozprza w dniu 10 lutego 2022 r. podjęła uchwałę związaną z podjęciem prac mających na celu przywrócenie praw miejskich miejscowości Rozprza. Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Zadecydujmy zatem wspólnie w jakich warunkach i perspektywie będziemy żyć, pracować i kształcić nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia mieszkańców Naszej gminy.

 • Konsultacje zdjęcie.jpeg

  STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROZPRZA NA LATA 2021 - 2030 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

  Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/38/2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybów konsultacji społecznych z mieszkańcami w Gminie Rozprza Wójt Gminy Rozprza zaprasza mieszkańców Gminy Rozprza, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2021-2030.

 • IMG_2357.jpeg

  Konsultacje społeczne w Gminie Rozprza - pierwsze spotkania z mieszkańcami za nami

  W dniu 09.03.2021 w godzinach 1600-1800 w Domu Ludowym we Wronikowie oraz w dniu 10.03.2021 w godzinach 1600-1800 w Sali zebrań w Truszczanku odbyły się pierwsze spotkania informacyjne z mieszkańcami, dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Wroników oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Truszczanek. Spotkania informacyjne są częścią programu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, do którego Gmina Rozprza przystąpiła aby przybliżyć mieszkańcom problematykę planowania przestrzennego.

 • konsultacje.jpeg

  Gmina Rozprza zaprasza mieszkańców Truszczanka i Wronikowa na konsultacje społeczne

  Gmina Rozprza przystąpiła do przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Wroników oraz Truszczanek, w ramach realizacji projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.