Tłumacz Migam

Rozpoczął się okres zebrań sprawozdawczo-programowych w jednostkach OSP w Gminie Rozprza

                  W jednostkach OSP na terenie gminy Rozprza rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo-programowe, które potrwają do końca  lutego  br. Zebrania te są okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i wyznaczenia kierunków działań na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Do ważniejszych spraw omawianych na Zebraniach należy:

- pozyskiwanie nowych członków, w szczególności młodzieży,

- udział w kursach, szkoleniach specjalistycznych, turniejach, zawodach sportowo-

  pożarniczych,

- podejmowanie działań w celu osiągnięcia wyższej gotowości operacyjnej poprzez

  zwiększenie zasobów ratowniczego sprzętu specjalistycznego,

- rozwijanie działalności kulturalnej w środowisku i współdziałanie z lokalnymi

  organizacjami społecznymi i placówkami (KGW, kluby sportowe, szkoły).

W Zebraniach udział biorą: wójt – Janusz Jędrzejczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy – Artur Cubała. Ponadto zapraszani są Przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, członkowie ZOG ZOSP RP w Rozprzy, Radni powiatowi, Radni gminy Rozprza, Sołtysi, Przewodniczące KGW, Prezesi Klubów Sportowych, Przedsiębiorcy wspierający OSP.