Ewidencja Ludności

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 
pobierz kartę informacyjną  

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY 
pobierz kartę informacyjną

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE
pobierz kartę informacyjną

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
pobierz kartę informacyjną

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE
pobierz kartę informacyjną

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY
pobierz kartę informacyjną

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY
pobierz kartę informacyjną 

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE
pobierz kartę informacyjną

WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE 


UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
pobierz kartę informacyjną

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI
pobierz kartę informacyjną

Anna Harlejczyk