Tłumacz Migam

Budżet na 2018 rok uchwalony

28 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Rozprza. Mimo, iż jest to okres między świętami Bożonarodzeniowymi a Nowym Rokiem i wiele osób w tym czasie bierze zasłużony urlop, to Radni gminni oraz samorząd Gminy Rozprza ciężko pracuje. W czasie tej sesji bowiem został uchwalony budżet na kolejny rok.

                 Planowane dochody Gminy Rozprza w 2018 roku to prawie 49 000 000 zł, natomiast wydatki przekroczą kwotę 56 000 000 zł. Na pokrycie powstałego deficytu władze gminy zamierzają zaciągnąć kredyt. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje. „Planując każdą inwestycję, staramy się przede wszystkim uzyskiwać na jej wykonanie fundusze ze środków zewnętrznych, zarówno z tych krajowych jak i unijnych. Pozyskiwane przez gminę środki pieniężne w znaczącym stopniu pokrywają realizację zaplanowanych zadań, dzięki czemu możemy wyznaczać sobie kolejne cele.” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. „W przyszłym roku największe środki przeznaczymy po raz kolejny na oświatę i wychowanie oraz wspieranie rodzin. Największą planowaną inwestycją, która rozpocznie się w 2018 roku jest niewątpliwie budowa nowego przedszkola w Niechcicach. Prace rozpoczną się na już w pierwszym kwartale i potrwają najprawdopodobniej do 2020 roku. Łącznie na tę inwestycję w przyszłorocznym budżecie przeznaczyliśmy wstępnie kwotę miliona złotych. To co interesuje mieszkańców w znacznym stopniu, to poprawa stanu dróg. Na przyszłoroczne inwestycje w infrastrukturę drogową planujemy przeznaczyć kwotę ponad 8 mln złotych. Należy jednak pamiętać o pozyskiwanych na ten cel również środkach zewnętrznych. Priorytetowe przyszłoroczne inwestycje to: przebudowa drogi gminnej Stara Wieś – Nowa Wieś – Białocin, drugi etap przebudowy ulicy Leśnej w Rozprzy, modernizacja drogi Straszów – Rajsko Małe, budowa ulicy Lazurowej w Milejowie oraz drogi w Janówce. W planach na przyszły rok znalazły się również inwestycje związane z modernizacjami wodociągów w miejscowościach: Longinówka, Mierzyn i na ulicy Piotrkowskiej w Rozprzy oraz budowy kanalizacji w Rozprzy, oraz w Niechcicach. Dzięki współpracy z Powiatem Piotrkowskim na przyszły rok zaplanowano również przebudowę drogi powiatowej Milejowiec - Krzyżanów oraz chodników przy drogach: Kęszyn - Dzięciary oraz przy ulicy Kościuszki w Rozprzy.” – dodaje wójt. „Mimo napiętego budżetu ze wszystkich sił staramy się wydatkować środki finansowe tak by naszym mieszkańcom żyło się lepiej.”-kończy.

 Uchwałę budżetową Radni gminni podjęli jednogłośnie.