Tłumacz Migam

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej nadal będzie funkcjonować w Rozprzy

Z inicjatywy wójta gminy Rozprza, Janusza Jędrzejczyka, mieszkańcy gminy będą mogli kolejny rok z rzędu skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Dzięki współpracy Powiatu Piotrkowskiego z Gminą Rozprza oraz Stowarzyszeniem Euroaktywni z Rozprzy, również w 2018 roku mieszkańcy naszej Gminy będą mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, świadczonej bezpłatnie.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

-młodzież do 26. roku życia,

-osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

-seniorzy po ukończeniu 65 lat,

-osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kobiety w ciąży

-kombatanci,

-weterani,

-zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewnia jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwia sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewnia stałe źródło finansowania. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa.

Nieodpłatna pomoc prawna tak jak w latach poprzednich będzie udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy w dniach:

poniedziałek - wtorek w godzinach 16.00-20.00

środa - czwartek w godzinach 15.00 - 19.00

piątek w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt pomocy prawnej (2).jpeg

Punkt pomocy prawnej.jpeg