Tłumacz Migam

Zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2017"