Tłumacz Migam

widowisko "Łapki w ciapki" w Gminnym Centrum Kultury

Najsłynniejsze utwory Juliana Tuwima i Jana Brzechwy można było usłyszeć 28 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy podczas widowiska „Łapki w ciapki”, przygotowanego przez zespół muzyczno- teatralny „TO TU TO TAM” z Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku. Spektakl słowno- muzyczny był tym samym ostatnim eventem całorocznego projektu „Promowanie lokalnej twórczości i integracja mieszkańców Rozprzy” realizowanego we współpracy z Fundacją PGE, w ramach Sieci Liderów Regionalnych PGE.

„Samochwała”, „Kłamczucha”, „Skarżypyta”, „Okulary” czy „Spóźniony słowik” to tylko niektóre z utworów, które podczas występu mogli usłyszeć zgromadzeni na sali uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Rozprzy. Dzieci z zaciekawieniem przysłuchiwały się recytowanym wierszom oraz wspólnie  z aktorami śpiewały znane piosenki. Dzięki zabawom, najmłodsi mogli aktywnie uczestniczyć  w widowisku. Spektakl przygotowany przez podopieczne Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku tak bardzo spodobał się młodej widowni, że został nagrodzony  głośnymi oklaskami. W  podziękowaniu za trud włożony w przygotowanie widowiska, Tomasz Odrzywół- lider regionalnego wolontariatu PGE oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy- Izabela Kwaśniak, wręczyli zespołowi „TO TU TO TAM” słodki upominek.

Warto przypomnieć, że jednym z trzech głównych celów projektu  „Promowanie lokalnej twórczości i integracja mieszkańców Rozprzy” było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im twórczego udziału w imprezach kulturalnych. Sprzyja to budowaniu właściwych postaw i relacji społecznych ze środowiskiem osób zdrowych.