Tłumacz Migam

Połamali się opłatkiem

W tym roku spotkanie opłatkowe przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Magdalenki zostało zorganizowane w budynku Gimnazjum w Rozprzy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządu: przewodniczący Rady Gminy Rozprza - Tomasz Gemel, zastępca wójta – Artur Cubała, sekretarz gminy – Bożena Nagrodzka, skarbnik – Bogdan Górecki, kierownicy jednostek budżetowych, radni powiatowi  i gminni, dyrektorzy szkół, a także mieszkańcy Gminy. Wyjątkowego charakteru temu wieczoru nadał występ uczniów z rozprzańskiego gimnazjum oraz koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Marszowo-Koncertowej z Milejowa. Kolędy w wykonaniu naszych muzyków pod dyrygenturą Grzegorza Konopki zapierały dech w piersiach i wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Po krótkiej modlitwie odmówionej przez księży: proboszcza parafii Rozprza – ks. Prałata Wiesława Płomińskiego oraz proboszcza parafii Milejów – ks. Piotra Szubskiego  wszyscy zebrani w atmosferze pełnej refleksji i wspólnego poszanowania połamali się opłatkiem.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe było wyjątkowe, bowiem w jego trakcie zorganizowana została zbiórka pieniędzy na leczenie chorego 15-miesięcznego Piotrusia. Zebrane pieniądze (ponad 2500 zł) zostały przekazane mamie Piotrusia, która również uczestniczyła w tym wydarzeniu.