Tłumacz Migam

Debatowali nad budżetem

Sesja nadzwyczajna która odbyła się 30 listopada dotyczyła wprowadzonych zmian w tegorocznym budżecie oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2032. Po jej zakończeniu rozpoczęło się wspólne posiedzenie Komisji Rady. W jego trakcie Radni gminni obradowali nad projektem budżetu Gminy Rozprza na 2018 rok. Temat jest trudny, ponieważ m.in. przez zmiany w oświacie należy znaleźć dodatkowe środki pieniężne na spełnienie wymogów w szkołach podstawowych. Największą planowaną inwestycją na przyszły rok jest niewątpliwe budowa nowego przedszkola w Niechcicach.  Na ten cel przeznaczono milion złotych. Największe wydatki w naszej Gminie oprócz oświaty dotyczą świadczeń socjalnych na które razem z programem 500+ przeznaczono blisko 15 milionów złotych.

Po wspólnych pracach na budżetem, Radni debatować będą teraz oddzielnie w każdej z 5 komisji.

Sesja budżetowa na której uchwalony zostanie budżet planowana jest na koniec grudnia, aby już z początkiem nowego roku można było rozpocząć zaplanowane inwestycje.