Tłumacz Migam

Obchody święta Św. Cecylii z orkiestrą Swing Band Kasztelania

W piątek, 24 listopada br. w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Matki Życia w Rozprzy, po wieczornej mszy świętej miał miejsce niezwykły koncert orkiestry Swing Band Kasztelania z Rozprzy. Koncert odbył się z okazji święta Św. Cecylii, patronki orkiestr dętych i chórów kościelnych. Na uroczystości obecny byli proboszcz parafii Rozprza – Honorowy Obywatel Gminy Rozprza, ks. prałat Wiesław Płomiński,  przedstawiciele władz samorządowych: skarbnik Gminy – Bogdan Górecki oraz zastępca przewodniczącego Rady Gminy Rozprza – Józef Bielas, a także przybyli na tę uroczystość mieszkańcy.

Zebrani po wysłuchaniu krótkiego życiorysu św. Cecylii oraz historii powstania orkiestry z Rozprzy, przedstawionej przez kapelmistrza– Mariana Kuśmierskiego,  wybrali się w pełną przeżyć, wzruszeń oraz muzycznych uniesień „podróż” muzyczną przygotowaną przez Swing Band Kasztelania. W repertuarze orkiestry usłyszeć możemy kanony bluesa, swingu, jazzu, muzyki filmowej, a także muzyki popularnej. Po wspaniałym koncercie Bogdan Górecki oraz Józef Bielas podziękowali muzykom za zaangażowanie, podkreślili sukcesy orkiestry, a także zwrócił uwagę na to jak ważna jest dla rozwoju kulturalnego naszej gminy oraz jej promocji także za granicami Polski. W tym roku bowiem Orkiestra z Rozprzy prezentowała swoje talenty m.in. na Liwie. Przedstawiciele samorządu przekazali również na ręce kapelmistrza kronikę, w której muzycy będą mogli zapisywać swoją historię dla kolejnych pokoleń.