Tłumacz Migam

Pracownik socjalny z Gminy Rozprza nagrodzony

Z okazji przypadającego na 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 16 listopada 2017 roku w Teatrze im. Jaracza w Łodzi odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

Na widowni zasiadły osoby zajmujące się na co dzień pomocą społeczną, wspieraniem rodzin i dzieci. Ci, którzy wyróżniali się największym zaangażowaniem, pomysłowością i efektywnością w swojej pracy otrzymali wyróżnienia i nagrody. Wręczyli je: dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi- Anna Mroczek oraz członek Zarządu Sejmiku Województwa Łódzkiego- Jolanta Zięba-Gzik.

W czasie uroczystej gali Agnieszka Piwowarska- starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy otrzymała wyróżnienie w kategorii ,,Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego 2017''. W Ośrodku w Rozprzy odpowiedzialna jest za realizację usług opiekuńczych w naszej Gminie oraz koordynowanie pracą opiekunek socjalnych w terenie. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rozprza oraz jest autorem Samorządowego Programu Karty Dużej Rodziny w Gminie Rozprza.

Serdecznie gratulujemy Pani Agnieszce otrzymanego wyróżnienia!