Tłumacz Migam

Finał projektu "Nie święci garnki lepią"

15 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy odbył się uroczysty finał warsztatów twórczych "Nie święci garnki lepią".  Na spotkanie przybyli uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście: dyrektor Łódzkiego Domu Kultury- Jacek Sokalski, sekretarz gminy Rozprza- Bożena Nagrodzka oraz Anna Zemke z Pracowni Ceramicznej Nuchna w Piotrkowie Trybunalskim.

Podczas uroczystości zgromadzeni obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą wszystkie etapy realizacji warsztatów, w których wzięło udział 50 mieszkańców gminy Rozprza. Ponadto, na oczach publiczności Anna Zemke wykonała pokaz lepienia  prostego naczynia ceramicznego. Efekty pracy uczestników projektu można było podziwiać na wystawie przygotowanej specjalnie z tej okazji. Znalazły się na niej m.in. dzbanki, miski, wazony i inne przedmioty użytkowe, które powstawały podczas trwania warsztatów. Ważnym punktem spotkania była także prezentacja zdjęć z każdego miejsca, w którym odbywały się zajęcia rękodzieła ceramicznego. W podziękowaniu za swoje ogromne zaangażowanie, wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe upominki.

 „Nie święci garnki lepią” to projekt, który adresowany był do grupy 50 osób powyżej 60 roku życia i zakładał realizację cyklu bezpłatnych warsztatów ceramicznych. Zajęcia odbywały się w pięciu miejscowościach gminy Rozprza, na terenie których działają biblioteki publiczne. Ostatnie etap realizowany był w Pracowni Ceramicznej Nuchna w Piotrkowie Trybunalskim .

Projekt „Nie święci garnki lepią” zorganizowany był przez Łódzki Dom Kultury Instytucję Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozprzy i związany był z Programem ŁDK pn. „Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+”- warsztaty twórcze. 

Relacja z finału - logo projektu.jpeg