Tłumacz Migam

Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Piotrkowskiego za nami

Wspólne remonty i budowy m.in. dróg powiatowych, zabezpieczenie kryzysowe w powiecie, zabezpieczenie dróg w czasie zimy, ustalenia planu transportu zbiorowego oraz pozyskiwanie dofinansowań z Unii Europejskiej  to tylko niektóre z tematów poruszanych w czasie ostatniego Konwentu Burmistrzów i Wójtów Powiatu Piotrkowskiego, który odbył się w piątek 17 listopada w Rozprzy. W spotkaniu udział wzięli niemal wszyscy włodarze z terenu Powiatu. Gminę Rozprza, jako organizatora Konwentu reprezentowali: wójt – Janusz Jędrzejczyk, zastępca wójta – Artur Cubała oraz skarbnik – Bogdan Górecki. Spotkanie poprowadził starosta Powiatu Piotrkowskiego- Stanisław Cubała. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele biznesu, a także Maria Kaczorowska – dyrektor Departamentu Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Przedstawiła ona zebranym informację z realizacji budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konwent był również okazją do podziękowania włodarzom za udział w zakończonym już projekcie  - „Twoje Serce - Twoim Życiem”, który realizowany był również na terenie naszej gminy.

                Wspólne ustalenia burmistrzów i wójtów wspólnie ze Starostwem Powiatowym naszego regionu dają gwarancję szybszej i skuteczniejszej pracy samorządów na rzecz mieszkańców całego Powiatu Piotrkowskiego.