Tłumacz Migam

nie święci garnki lepią

Dążenie do podejmowania działań w sferze twórczości kulturalnej, integracja środowisk seniorskich oraz wymiana pasji i doświadczeń to główne założenia projektu „Nie święci garnki lepią” realizowanego od października przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozprzy. Projekt skierowany jest do 50 osób w wieku powyżej 60 lat i zakłada przeprowadzenie m.in. warsztatów ceramicznych w pięciu miejscowościach gminy Rozprza, na terenie których działają biblioteki publiczne.

Wazony, dzbanki, miski i kubki to proste naczynia użytkowe, które powstały podczas pierwszego etapu warsztatów realizowanych w GBP w Rozprzy, Filiach Bibliotecznych w Lubieniu, Mierzynie, Milejowie i Niechcicach. Spotkania poprowadziła Anna Zemke z Pracowni Ceramicznej Nuchna w Piotrkowie Trybunalskim. Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Naczynia, które powstały metodą „wałeczków” trafiły do pracowni, gdzie zgodnie z zasadami, zostaną poddane procesowi suszenia, a następnie będą wypalone w piecu ceramicznym. Szkliwienie i ponowne wypalanie naczyń to drugi etap warsztatów, na którego realizację seniorzy udadzą się do Piotrkowa Trybunalskiego.

Projekt „Nie święci garnki lepią” zorganizowany jest przez Łódzki Dom Kultury Instytucję Kultury Województwa Łódzkiego oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozprzy i związany jest z Programem ŁDK pn. „Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+”- warsztaty twórcze. 

Nie święci garnki lepią logo projektu- proszę o umieszczenie pod tekstem.jpeg

ROZPRZA:

 

LUBIEŃ:

 

MILEJÓW:

 

MIERZYN:

 

NIECHCICE: