Tłumacz Migam

W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi utworzono szkolną pracownię na potrzeby edukacji przyrodniczej

projekt.png

 

Zadanie pn. „UTWORZENIE SZKOLNEJ PRACOWNI NA POTRZEBY EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI”

zrealizowano z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”

 

KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA BRUTTO: 32.323 PLN

WARTOŚĆ UDZIELONEGO DOFINANSOWANIA W FORMIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w ŁODZI: 26.815,00 PLN.

Celem edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi jest rozwijanie umiejętności badawczych uczniów a także zainteresowań eksperymentami.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA, OBEJMOWAŁ:

  1. Zakup pomocy dydaktycznych - mikroskopów podświetlanych, plansz dydaktycznych, układu trawiennego człowieka, stacji pogody, szkieletu człowieka, globusów podświetlanych.
  2. Zakup sprzętu komputerowego - tablicy interaktywnej i laptopa.
  3. Zakup wyposażenia pracowni – fotela, biurek, krzeseł, szaf, półek, tablic, gablot, stojaka na mapy i plansze, a także donic.
  4. Modernizację oświetlenia w pracowni.
  5. Zakup sukulentów i roślin owadożernych.
  6. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  7. Wykonanie prac wodno-kanalizacyjnych.

 

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl

 

 

 

 
Galeria