Tłumacz Migam

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Rozprza

W piątek, 13 października w szkołach naszej gminy zorganizowane zostały uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, który w  dzisiejszych czasach jest nie tylko dniem nauczyciela. To także święto wszystkich pracowników oświaty, którzy odgrywają wielką rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży.

            Uroczystości odbyły się w każdej ze szkół podstawowych Gminy Rozprza. W czasie akademii związanych z Dniem Edukacji Narodowej odbyły się równie ważne dla społeczności szkolnej wydarzenia: ślubowania uczniów pierwszych klas. Pierwszoklasiści z dumą zaprezentowali swoje umiejętności recytując wiersze i śpiewając piosenki. W podniosłym nastroju złożyli ślubowanie, uśmiechając się gdy dyrektorzy pasowali ich na pełnoprawnych uczniów szkoły.

            W tym ważnym dla uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty dniu byli wspólnie z nimi władze samorządowe Gminy: wójt Janusz Jędrzejczyk, przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel, zastępca wójta Artur Cubała oraz sekretarz Gminy Bożena Nagrodzka. Odwiedzili oni placówki szkolne, dziękując nauczycielom za trudną i odpowiedzialną pracę, którą wykonują  oraz życzyli pomyślności i satysfakcji z pracy poszerzającej wiedzę dzieci i młodzieży. 

Szkoła Podstawowa w Rozprzy 

 

Szkoła Podstawowa w Niechcicach 

 

Szkoła Podstawowa w Mierzynie

 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

 

Szkoła Podstawowa w Milejowie