Tłumacz Migam

Ogród przy Gminnym Centrum Kultury otwarty

Koncert orkiestry „Kasztelania Swing Band” zainaugurował otwarcie nowego ogrodu przy Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy.

Koncert odbył się w ramach projektu: „Promowanie lokalnej twórczości i integracja mieszkańców Rozprzy”. Jest to projekt całoroczny realizowany we współpracy z Fundacją PGE, w ramach Sieci Liderów Regionalnych PGE, którego  głównym celem jest zwiększenie walorów wizualnych zaplecza Gminnego Centrum Kultury poprzez stworzenie miejsca sprzyjającego integracji lokalnej społeczności w miłym, atrakcyjnym miejscu otoczonym zielenią. Dodatkowo jednym z celów projektu jest promocja twórczości lokalnych artystów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu za budynkiem Gminnego Centrum Kultury i stworzenie w tym miejscu ogrodu to efekt wielomiesięcznych działań grupy wolontariuszy PGE otwartych na społeczne potrzeby, którą tworzą pracownicy Grupy Kapitałowej PGE oraz osoby wspierające tę grupę: Marta Czyżewska, Karolina Dokudowicz, Kinga Golanowska-Gorgoń, Jolanta Ludwiczak, Iwona Odrzywół, Mariusz Broś, Marek Kowalski, Jan Ludwiczak, Robert Matyjaszczyk, Jacek Skrobek, Arkadiusz Strzelecki, Krzysztof Wiaderny oraz lider zespołu -Tomasz Odrzywół.

Grupę Wolontariuszy PGE przez cały czas trwania prac bardzo mocno wspierali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy kierowani przez Naczelnika Piotra Skrobka oraz sponsorzy prywatni w osobach: Emil Krawczyński, Rafał Różycki, Aneta Szulc, Piotr Mikołajewski ,Mariusz Turniak, Tomasz Kabziński, Krzysztof Wiśniewski, Janusz Laskowski, Łukasz Biegański, Marta Czabańska, Ewa Wojnicka, Barbara Duszyńska. Projekt ogrodu opracowały Justyna Stępień oraz Izabela Kwaśniak.

Nowo powstały ogród otwiera możliwość poszerzania oferty działań Gminnego Centrum Kultury

w kierunku aktywizacji i integracji  różnych grup społecznych - mieszkańców gminy.