Tłumacz Migam

Jubileusz Pożycia Małżeńskiego w Rozprzy

 

Tegoroczna uroczystość uhonorowania par, które obchodzą Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego miała miejsce  27 lutego br. w domu weselnym „MAXIM” w Rozprzy.

Dostojni Jubilaci to Państwo:

Krystyna i Mieczysław Zielińscy

Alicja i Stanisław Świstak

Elżbieta i Jan Świstak

Barbara i Stefan Szewczyk

Barbara i Marian Ryżewscy

Halina i Roman Rybińscy

Wiesława i Kazimierz Misztela

Zuzanna i Marian Michalak

Wiesława i Jan Kotas

Stanisława i Henryk Jaszczak

Irena i Kazimierz Jachimczak

Mieczysława i Zdzisław Barczak

Cecylia i Zdzisław Baranowscy

Krystyna i Jan Baranowscy

img_8238.jpeg

Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza pogratulował Szanownym Jubilatom tak pięknej rocznicy.„Pięćdziesięciolecie zawarcia związku małżeńskiego to symbol połowy wieku, którą przeszliście jako małżonkowie tworząc rodzinę i historię pełną miłości”.

img_8070.jpeg

Ksiądz Prałat Wiesław Płomiński udzielił Jubilatom Błogosławieństwa na dalszą drogę życia, by z pomocą Świętej Rodziny trwali w jedności i miłości.

„Wszyscy się pytają jak przeżyć  50 lat wspólnie?” – na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, należy jednak pamiętać, że miłość jest fundamentem rodziny, ale żeby rodzina trwała trzeba o nią dbać i pielęgnować, dlatego tak ważne jest aby nawzajem siebie wspierać i wspólnie ze sobą iść na dobre i na złe” – powiedział Pan Jan Baranowski. Podziękował również w imieniu wszystkich jubilatów Januszowi  Jędrzejczykowi wójtowi gminy za pamięć i przygotowanie uroczystości. Podziękowania chce złożyć także na piśmie do Prezydenta RP za upamiętnienie i odznaczenia.

img_8087.jpeg

Po tak doniosłych przemówieniach przyszła pora na uhonorowanie Jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, które wręczył Janusz Jędrzejczyk wójt gminy wspólnie z Tomaszem Gemelem  przewodniczącym Rady Gminy Rozprza, który gratulował Złotym Jubilatom wzajemnej miłości.

img_8094.jpeg

Artur Cubała zastępca wójta przekazał na ręce honorowych gości kwiaty, natomiast Bogdan Górecki skarbnik gminy wręczył upominki.

Piosenki i tańce w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rozprzy pod kierownictwem Pani Katarzyny Juszczyk wzruszyły naszych gości.

 img_8189.jpeg

Organizatorem uroczystości był Urząd Stanu Cywilnego w Rozprzy, którego kierownikiem jest Urszula Wiśniewska.

 

 
Galeria