Tłumacz Migam

Czy w Straszowie straszy?

Organizatorami rajdu byli Szkoła Podstawowa w Straszowie, SK PTSM przy Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie oraz Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Piotrkowie Trybunalskim.

Celami rajdu było poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Straszowa  i Gminy Rozprza, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, propagowanie walorów historycznych i przyrodniczych Gminy Rozprza, promocja Szkoły Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie i Gminy Rozprza oraz integracja członków PTSM poprzez wspólne zabawy i konkursy.

W rajdzie wzięło udział łącznie 42 uczestników z SP Straszów oraz SP Milejów. Opiekunami drużyn ze Straszowa były panie Anna Mazerant i Kamila Drążczyk, natomiast gośćmi z Milejowa zajmowała się pani Mariola Kotas. Na uczestników rajdu czekało wiele konkursów i atrakcji, które nie pozwalały im się nudzić.

Punktualnie o 16.00 w piątek dyrektor Szkoły Podstawowej oraz opiekun SK PTSM W SP Straszów pan Rafał Marciniak powitali gości i uczestników oraz przedstawili programu rajdu. Następnie drużyny wzięły udział w konkursach:

a.) wiedzy o PTSM i gminie Rozprza – przeprowadzonym przez panią Martę Mucik;

b.) przyrodniczo– ekologicznym (w tym walory przyrodnicze Gminy Rozprza) – przeprowadzonym przez panią Grażynę Lewińską;

c.) konkursie wiedzy o samorządzie lokalnym – przeprowadzonym przez panią Magdalenę Kaczorowską;

d.) historycznym („Złoty wiek w Polsce ”) – przeprowadzonym przez pana Rafała Marciniaka;

e.)konkursie sportowym – gra w koszykówkę – przeprowadzonym przez panią Mariolę Kotas i pana Dariusza Pokorę.

Uczestnicy wykazali się swoją wiedzą oraz umiejętności gry w piłkę koszykową dobrze się przy tym bawiąc.

Po testach wiedzy i grze na sali gimnastycznej uczestnicy zjedli przygotowaną dla nich kolację – ciepłe kiełbaski. Kolejną atrakcją były przeprowadzone przez panią Ewę Górecką śpiewanki turystyczne pod nazwą „Podróż z piosenką”. Drużyny zaprezentowały po jednej piosence          a następnie uczestnicy wspólnie śpiewali znane utwory o tematyce turystycznej. Sobotnią zabawę zakończyła dyskoteka, która trwała aż do północy.

Sobotę rozpoczęło pyszne śniadanie, które miało dać uczestnikom rajdu siłę do aktywnego wzięcia udziału w grze terenowej pod nazwą „Czy w Straszowie straszy?”. Drużyny musiały odszukać w szkole punkty, na których czekały na nich „straszne” postacie z horrorów. Zawodnicy musieli wykonywać dla nich rozmaite zadania, za które dostawali punkty i przedmioty potrzebne do ukończenia zabawy. Grę przygotowali: pani Magdalena Kaczorowska i pan Rafał Marciniak, natomiast w role upiorów, mumii i innych koszmarnych postaci wcielili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Straszowie.

Po zakończonej grze wszyscy, pod opieką pani Dyrektor Małgorzaty Pokory, udali się złożyć kwiaty i znicze przy kamieniu upamiętniającym pana Grzybowskiego ps. Gigant.

O 11.15 rozpoczęło się ogłaszanie wyników konkursów i przyznawanie nagród. Nikt nie został przy tym pominięty, gdyż wszyscy chętnie i aktywnie wzięli udział w rajdowych konkursach  i zabawach.

Szczególne słowa podziękowania należą się sponsorom rajdu:

- Urzędowi Gminy w Rozprzy;

- Oddziałowi Terenowemu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Piotrkowie Trybunalskim;

- masarni Bieniek;

- państwu Szulcom z Rozprzy;

- spółdzielni uczniowskiej Maja.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują i już teraz zapraszają na kolejny rajd w Szkole Podstawowej w Straszowie.