Tłumacz Migam

„Smogożercy” na warsztatach terenowych w Leśnej Osadzie Edukacyjnej w Kole

23 września w ramach realizacji przez Gminę Rozprza zadania pn.: „SMOGOŻERCY” – II Rozprzański Rajd Ekologiczny dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, została zorganizowana wycieczka – warsztaty terenowe do Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole. Wzięło w niej udział 50 osób - rodziny, które w dniach od 31 sierpnia do 13 września br. uczestniczyły w „Rodzinnej zbiórce makulatury” – działanie zrealizowane w ramach w/w zadania.

Leśna Osada Edukacyjna w Kole prowadzona jest przez Nadleśnictwo Piotrków, które otrzymało zgodę na utworzenie i prowadzenie tu ośrodka rehabilitacji zwierząt. Co roku trafia tu ponad sto sztuk dzikich zwierząt z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Dla potrzeb edukacji leśnej utrzymywane są w ośrodku głównie dzikie zwierzęta, których stan nie pozwala na wypuszczenie na wolność.
Warsztaty terenowe dla uczestników wycieczki poprowadził doświadczony leśnik Pan Paweł Kowalski, który w bardzo ciekawy sposób mówił o wpływie człowieka na środowisko oraz różnych procesach zachodzących w świecie natury.

Następnie, pomimo deszczowej pogody, wszyscy uczestnicy ruszyli na ścieżkę edukacyjną, którą przebyli z wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem. Możliwość obejrzenia z bliska oraz dotknięcia zwierząt, naturalnie dziko żyjących, była wielką atrakcją głównie dla najmłodszych.

Miłym akcentem była wizyta wójta gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka, który wręczył każdemu uczestnikowi ekogadżety (broszury informacyjne pt.: „Nie traktuj powietrza jak powietrze”; mapy turystyczne powiatu piotrkowskiego, krokomierze solarne oraz notesy ekologiczne).

Pan Janusz Jędrzejczyk pogratulował wszystkim Finalistom „Rodzinnej zbiórki makulatury” oraz podziękował leśnikowi Panu Pawłowi Kowalczykowi – za pomoc w realizacji przedsięwzięcia oraz Pani Annie Toma – głównemu specjaliście w Urzędzie Gminy w Rozprzy – za zaangażowanie w realizację zadania, na każdym jego etapie.

Pobyt zakończył się pieczeniem kiełbasek na ognisku, które płonęło dla uczestników już od wczesnych godzin porannych. Ponadto dla każdego uczestnika przewidziany był poczęstunek (słodycze, owoce, napoje, a także gorąca herbata).

Wyjazd został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.