Tłumacz Migam

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE Zespół Hydrologii Operacyjnej w Warszawie ostrzega:

Data i godzina wydania: 22.09.2017 - godz. 13:46 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Warszawa INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:9 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 15:00 dnia 22.09.2017 do godz. 15:00 dnia 24.09.2017 Obszar: Zlewnia Pilicy i Bzury (łódzkie) Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych, w ciągu najbliższych dwóch dni, na wodowskazach rzeki Pilicy i jej dopływów (Czarna Włoszczowska, Czarna Maleniecka, Luciąża) spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych. Na Mrodze w Bielawach prognozowany jest wzrost powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością osiągnięcia stanu alarmowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Uwagi: Brak Dyżurny synoptyk hydrolog: Marcin Dominikowski