Tłumacz Migam

Przyszłoroczne Dożynki Powiatowe odbędą się w Rozprzy!

Coroczne rolnicze święto Ziemi Piotrkowskiej w tym roku zorganizowane zostało w Moszczenicy. Uczestniczyli w nim rolnicy, Koła Gospodyń Wiejskich, jednostki OSP, władze samorządowe oraz mieszkańcy z całego Powiatu Piotrkowskiego. Gminę Rozprza reprezentowały sołectwa Mierzyn oraz Wroników. Przygotowały one mini wieńce dożynkowe, które zaprezentowane zostały w czasie mszy dziękczynnej koncelebrowanej przez ks. dr Jacka Kacprzaka prorektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi oraz ks. Władysława Pasia proboszcza moszczenickiej parafii. Mini wieńce zostały później wręczone gościom m.in. z Mołdawii, którzy uświetnili swoim występem obchody dożynkowe. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich we Wronikowie uczestniczyły również w zmaganiach „Garnek Smaków”. Jednak największą niespodzianką było ogłoszenie przez starostę Stanisława Cubałę miejsca przyszłorocznych Dożynek Powiatu Piotrkowskiego. Odbędą się one w Gminie Rozprza! Ręcznie rzeźbiony kłos – symbol dożynkowy, który z roku na rok przekazywany jest kolejnej Gminie otrzymał wójt – Janusz Jędrzejczyk.