Tłumacz Migam

Kolejne inwestycje w infrastrukturę drogową w naszej gminie

Zakończyły się już remonty chodników przy drodze krajowej nr 91 w dwóch największych miejscowościach naszej gminy: Rozprzy oraz Niechcicach.

Prace oraz koszty z tym związane pokryła w całości Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi nr 91.

Chodnik w Niechcicach został odnowiony na długości ok 300 metrów po obu stronach „krajówki”. Prowadzi on od skrzyżowania w stronę Gorzkowic, aż do centrum Niechcic. Dzięki przeprowadzonej modernizacji mieszkańcy Niechcic mogą cieszyć się z nowych chodników wzdłuż całej miejscowości. Natomiast w stolicy naszej gminy chodnik został wyremontowany na długości ok 300 metrów po stronie południowej. Tutaj w związku z planowanym remontem została również przeprowadzona wymiana wodociągu. Prace te wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej, który jest odpowiedzialny za jego stan. Koszty związane z jego wymianą wyniosły 110 000 zł i zostały pokryte w całości z budżetu Gminy.

Natomiast na ulicy Leśnej w Rozprzy ruszyła długo wyczekiwana budowa drogi. Obecnie prace trwają na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sportową, aż do numeru 62. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego, które wygrało przetarg na tą budowę. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5m., chodnika, zjazdów, utwardzenie pobocza, wyprofilowanie i wyłożenie płytami ażurowymi rowu odwadniającego. Łącznie wykonany zostanie ponad 500-metrowy odcinek drogi.  Zakończenie prac zostało ustalone na 28 września. Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 740 tys złotych z czego blisko 75 tyś. Złotych pochodzić będzie z dofinansowania ze środków Województwa Łódzkiego. Kolejny etap prac na ulicy Leśnej (od drogi nr 91 do ulicy Sportowej) przewidywany jest na przyszły rok.

Inwestycje w infrastrukturę drogową to jeden z naszych priorytetów. W planach mamy kolejne budowy oraz remonty dróg oraz chodników. Niestety potrzeby są duże, a środki z budżetu oraz zewnętrzne, które możemy pozyskiwać są ograniczone. Nie mniej jednak staramy się nieprzerwanie zwiększać komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo podróżnych w naszej gminie dokonując kolejnych modernizacji.” -  mówi wójt Gminy Janusz Jędrzejczyk

Kolejne inwestycje w infrastrukturę drogową w naszej gminie.jpeg