Tłumacz Migam

EKOLOGICZNY RAJD ROWEROWY W ROZPRZY

W minioną sobotę, 9 września przy Urzędzie Gminy w Rozprzy w Rozprzy grupa ponad 200 cyklistów – mieszkańców naszej gminy spotkała się aby wziąć udział w II Rozprzańskim Rajdzie Ekologicznym pod hasłem: Smogożercy. Pogoda na wycieczkę rowerową była wręcz idealna.  Wszystkich przybyłych rowerzystów przywitał wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk oraz zastępca wójta gminy– Artur Cubała. Życzyli oni bezpiecznej jazdy i samych dobrych wrażeń oraz podziękowali za tak liczne przybycie. 

Rajd liczył 34 kilometry i przebiegał przez miejscowości: Rozprza -> Łochyńsko -> Straszów -> Lubień -> Tomawa -> Żerechowa -> Trzepnica -> Mierzyn -> Bryszki -> Łochyńsko -> Rozprza.

Na jego trasie zaplanowano dwa postoje, w czasie których uczestnicy nie tylko mogli „złapać oddech” przed dalszą drogą, ale również skorzystać z poczęstunku. Pierwszy przystanek miał miejsce w miejscowości Lubień w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej, na terenie największego kompleksu leśnego na terenie gminy Rozprza, graniczącym z Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym.

Drugi postój zaplanowano w Mierzynie w bardzo przyjaznym klimacie, bo przy ognisku, które zorganizowali strażacy z ochotniczej straży pożarnej w Mierzynie oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mierzyna.

Dla wszystkich uczestników rajdu przewidziane były ciekawe ekogadżety. Odbyło się również losowanie 50 nagród niespodzianek przekazanych przez Nadleśnictwo Piotrków. Ponad to uczestnikom II Rozprzańskiego Rajdu Ekologicznego zostały wręczone różne gadżety ekologiczne w tym broszura: „Nie traktuj powietrza jak powietrze.”

To już druga i na pewno nie ostatnia edycja rajdu ekologicznego, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców naszej Gminy.

Na zakończenie wójt Artur Cubała pogratulował wszystkim dotarcia do mety rajdu oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację tej inicjatywy.

Szczególne podziękowania składamy:

Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Nadleśnictwu Piotrków

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy

Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubieniu

Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubienia

Ochotniczej Straży Pożarnej z Mierzyna

Ochotniczej Straży Pożarnej z Niechcic

Ochotniczej Straży Pożarnej z Milejowca

Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starej Wsi

Ochotniczej Straży Pożarnej z Łazów Dużych

Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Mierzyna,

Piotrkowskiemu Stowarzyszeniu HDK „KRWINKA”

Panu Jackowi Mielczarkowi - Piotrków Tryb.

Cukierni - Piekarni Niechcice, Anna i Jerzy Wiktor 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem „Smogożercy” II Rozprzański Rajd Ekologiczny objął:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

- Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała

- Nadleśnictwo Piotrków