Tłumacz Migam

Koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Już po raz trzeci w ramach obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Niechcic i Gminy Rozprza, Proboszcz Parafii Rozprza – ks. Prałat Wiesław Płomiński, Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy, Stowarzyszenie Rozprzanie.pl oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Rozprzy zorganizowali koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Koncert odbył się 3 września w Sanktuarium N.M.P. Matki Życia w Rozprzy. Poprzedził go występ Joanny Kabzińskiej studentki Akademii Muzycznej w Katowicach, której akompaniował organista Marcin Stępień.

Występ Orkiestry Koncertowej RZA WP był niezwykłym wydarzeniem. Muzycy poprzez muzykę i śpiew przybliżyli słuchaczom historię walki o niepodległość naszego narodu na przełomie wieków. W koncercie uczestniczył również wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, który podziękował artystom za wspaniały występ i przeżycia, których nie sposób opisać słowami.

Po koncercie przy pomniku poświęconym ofiarom II wojny światowej w Rozprzy odbyła się druga część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu i odczytaniu Apelu Pamięci przedstawiciele Samorządu Terytorialnego Gminy Rozprza, stowarzyszeń oraz mieszkańców złożyli w hołdzie poległym żołnierzom wiązanki pod pomnikiem.