Tłumacz Migam

Zabrzmiał pierwszy dzwonek

Wakacje dobiegły końca. Poniedziałek, 4 września dla uczniów w całej Polsce był pierwszym dniem nowego roku szkolnego. Wypoczęci po wakacjach, ze wspaniałymi wspomnieniami w galowych strojach w murach szkoły w Milejowie stanęli również uczniowie, którym towarzyszyli licznie przybyli na tę uroczystość rodzice. Tegoroczne rozpoczęcie roku w szkole podstawowej w Milejowie było jednak inne niż wszystkie. Tego dnia bowiem uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice pożegnali Ilonę Szewczyk, która z powodów osobistych musiała zrezygnować z pełnionej funkcji dyrektora placówki. Pani Ilona pozostanie jednak czynnym nauczycielem oraz wychowawcą klasy. Kwiaty i podziękowania za trud pracy wręczyli Pani Dyrektor wójt  Janusz Jędrzejczyk oraz radny Krzysztof Krajewski.

Obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w Milejowie do czasu konkursu na stanowisko pełnić będzie Pani Iwona Misztela, która dotychczas pracowała w dawnym gimnazjum w Rozprzy. Po uroczystym powitaniu w murach szkoły poprzez odczytanie aktu mianowania przez wójta Pani Iwona przeszła do bieżącego porządku. Przedstawiła wychowawców klasowych oraz poinformowała o zmianach jakie nastąpiły od tego roku.

Po części oficjalnej rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18 uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do klas, gdzie pierwszy dzień spędzili na wspominaniu minionych już wakacji.