Tłumacz Migam

Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy od trzech lat organizuje bezpłatne zajęcia taneczne dla ponad 100 dzieci z terenu gminy. Zajęcia uczą koordynacji, wyczucia kierunków i przestrzeni, wyrabiania tzw. "pamięci ruchowej" oraz prawidłowej postawy ciała. Program spotkań obejmuje ćwiczenia rytmiczne, podstawy tańca klasycznego, jazzowego, improwizacji oraz tańca współczesnego.
Od 6 października warsztaty będą odbywają się w każdy piątek i prowadzone będą dla 4 grup wiekowych:

I grupa- dzieci w wieku 5-7 lat

II grupa- dzieci w wieku 8-10 lat

III grupa- dzieci i młodzież powyżej 11 lat

IV grupa- GRUPA REPREZENTACYJNA

Zajęcia we wszystkich grupach poprowadzi Anetta Wojtuch- choreograf, instruktor tańca z długoletnim doświadczeniem, od wielu lat współpracująca z najmłodszymi.

0001.jpeg