Tłumacz Migam

Gmina Rozprza inwestuje w drogi

Zakończyła się długo oczekiwana budowa ulic Słoneczna i Lipowa w Milejowie. W ramach zadania wybudowano kanalizacje deszczową z przepustami oraz jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z chodnikami. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy mają bezpieczniejszy dojazd do pracy, urzędów jak również do posesji. Budowa chodników poprawi bezpieczeństwo przechodniów, a zwłaszcza dzieci które pieszo chodzą do szkoły.
- Cały czas inwestujemy w infrastrukturę drogową. Przy ulicy Częstochowskiej w Niechcicach oraz Piotrkowskiej w Rozprzy remontowane są chodniki. Aktualnie trwają również prace przy budowie ulicy Leśnej w Rozprzy, a w przyszłym roku przebudujemy drogę gminną w Janówce i ulicę Lazurową w Milejowie. Trwają też prace projektowe, tak abyśmy w przypadku ogłoszenia konkursów mogli składać wnioski o dofinansowanie budowy dróg w Gieskach, Nowej Wsi, Białocinie, Longinówce oraz ul. Topolowej w Niechcicach. – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. Cieszy nas ze na tak ważne inwestycje sięgamy po środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - kontynuuje wójt gminy.

Gmina Rozprza na budowę dróg otrzymały dofinansowanie w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dzięki otrzymanemu wsparciu Gmina Rozprza uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Janówce i ul. Lazurowej w Milejowie w kwocie 829.054,00 zł oraz budowę ulic Słoneczna i Lipowa w Milejowie w kwocie 1.012.726,00 zł. Całkowity koszt tych inwestycji to 3 mln 257 tys. złotych.