Tłumacz Migam

Zebranie Sołtysów Gminy Rozprza

W dniu 5 marca w Urzędzie Gminy Rozprza odbyło się comiesięczne spotkanie sołtysów z terenu Gminy. Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza otworzył zebranie, w którym uczestniczyli: Artur Cubała Zastępca Wójta Gminy,  Lekarz weterynarii dr Paweł Śpiewak oraz Małgorzata Wrzeszcz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 
img_8973.jpeg

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Lekarza Weterynarii dr Pawła Śpiewaka ws. przekazania informacji hodowcom trzody chlewnej dotyczącej afrykańskiego pomoru świń (ASF). Sołtysów poinformowano o zakaźnej chorobie wirusowej, na którą podatna jest trzoda chlewna oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Lekarz weterynarii podkreślił, iż najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. U świń mogą pojawiać się m.in. liczne upadki, sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, duszności, pienisty wypływ z nosa itp. W sytuacji gdy posiadacz zwierząt zauważy objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby – jest to obowiązek ustawowy obwarowany sankcja karną – Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

img_8959.jpeg

W dalszej części zebrania kierownik referatu gospodarki komunalnej Małgorzata Wrzeszcz przybliżyła sołtysom informację na temat stanu gniazd bociana białego w województwie łódzkim. Jednym  z działań ochronnych prowadzonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi jest stawianie platform pod gniazda bocianie na słupach betonowych, mających zastąpić gniazda zlokalizowane w miejscach niebezpiecznych np. obumierających topolach. Od 2011 roku stworzono 14 nowych, bezpiecznych stanowisk pod gniazda na terenie powiatu piotrkowskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i radomszczańskiego.

img_8978.jpeg

Artur Cubała zastępca wójta gminy na zakończenie posiedzenia przedstawił sołtysom podział kosztów opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

img_8993.jpeg

Ponadto sołtysi otrzymali informację o bezpłatnym badaniu mammograficznym w technologii cyfrowej, które odbędzie się 19 marca na placu przy Urzędzie Gminy Rozprza oraz o Powiatowym Konkursie Plastycznym „Najbardziej lubię rysować”, w celu dalszego rozpowszechnienia informacji na terenie sołectw gminy Rozprza.

Janusz Jędrzejczyk wójt gminy zobligował sołtysów do przekazywania wszystkich informacji mieszkańcom sołectw.

Galeria