Tłumacz Migam

Ogłoszenie o udostępnieniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łodzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw