Tłumacz Migam

Gmina Rozprza wspiera mieszkańców w montażu instalacji OZE

W lipcu i sierpniu w miejscowościach Rozprza, Longinówka oraz Niechcice odbyły się zorganizowane przez Wójta Gminy Rozprza spotkania informacyjne, podczas których przedstawiona została propozycja udziału w projekcie polegającym na umożliwieniu mieszkańcom pozyskania  dofinansowania do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, szczególnie  paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

Podczas spotkania Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk przedstawił cel i zasady przygotowania oraz realizacji tego projektu, natomiast zaproszeni przez niego specjaliści wyjaśnili zasady działania instalacji, możliwości montażu, oraz kwestie dotyczące uczestnictwa w projekcie, w tym koszty budowy instalacji. Uczestnicy spotkań zainteresowani udziałem w projekcie mieli możliwość zadawania pytań dotyczących wielu kwestii związanych z fotowoltaiką oraz solarami i otrzymania na nie odpowiedzi.

Gmina Rozprza ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, inteligentne zarządzanie energią oraz mających na celu wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii m.in. w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych. Proponowany mieszkańcom projekt zakłada budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepłej wody użytkowej ale z przeznaczeniem na potrzeby własne Dofinansowanie projektu ze środków RPO WŁ 2014-2020 oraz Gminy Rozprza może wynieść maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych plus koszt podatku VAT.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (z terenu Gminy Rozprza) mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Rozprza pok. 20 lub telefonicznie pod numerem 44 649-61-08 wew. 14. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie deklaracji-ankiety informacyjnej do udziału w programie. Ankiety informacyjne do udziału w programie należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r. (piątek) do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Rozprza (pok. 13, I piętro).

Druk ankiety informacyjnej do udziału w programie można pobrać poniżej lub w pok. nr 20 Urzędu Gminy Rozprza, w godzinach pracy urzędu.

DOCAnkieta.doc (58,50KB)