Tłumacz Migam

zadanie pn.: „Ekosystem, przyroda, zdrowie – wiemy, znamy, dlatego dbamy” - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy na rok szkolny 2016/2017