Tłumacz Migam

Zadanie pn.: „Ekosmaki Nowej Wsi” - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na rok szkolny 2016/2017