Tłumacz Migam

zadanie pn.: „EKO, NATURAL, BIO – żyj zdrowo” - edukacja ekologiczna w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Marii Konopnickiej w Niechcicach na rok szkolny 2016/2017