Tłumacz Migam

Ogniwa, panele woltaiczne - spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Rozprza uprzejmie informuje mieszkańców o rozpoczętych przygotowaniach do projektu unijnego polegającego na montażu kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W celu uczestnictwa w projekcie należy złożyć do dnia 25 sierpnia 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Rozprza ankiety dot. zapotrzebowania na montaż ww. instalacji OZE.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i zakładana wysokość dofinansowania instalacji do 80% kosztów kwalifikowanych. W takim przypadku uczestnik projektu będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych wykonania instalacji plus podatek VAT.

 

Ostateczna realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

 

Działanie 4.1-Odnawialne Źródła Energii

Typ projektów-Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Beneficjentem jest GMINA ( Gmina dostaje środki na OZE dla swoich mieszkańców i na budynki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie Gminy).

Amortyzacja 5 lat, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą.

 1. Dofinansowanie Unijne i z Gminy to 80% kosztów kwalifikowanych, po stronie mieszkańców pozostaje 20% plus podatek VAT.
 2. Termin wyrażenia woli uczestnictwa w programie  - 25.08.2017 r.
 3. Krok po kroku:
  • ostateczny termin złożenia wniosku przez Gminę – IV kwartał 2017r
  • decyzja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
  • wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu
  • montaż III – IV kwartał 2018
 4. Możliwość zamontowania :
  • kolektorów słonecznych, do produkcji ciepłej wody użytkowej
  • paneli fotowoltaicznych, do produkcji prądu, 

Pliki do pobrania:

DOCAnkieta.doc (58,50KB)
PDFAnkieta.pdf (964,09KB)
PDFINFORMACJA.pdf (530,01KB)