Tłumacz Migam

Sołectwa Mierzyn i Łazy Duże z grantami Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozdysponował granty z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Miło nam poinformować, że dwa sołectwa z terenu Gminy Rozprza również otrzymały dotację w wysokości po 5000 zł na wykonanie zadań własnych. W konkursie z terenu naszej Gminy wystartowały 3 inicjatywy, ale 2 zostały ocenione na tyle wysoko, że zostały zakwalifikowane do realizacji. Pierwszym z sołectw jest Mierzyn, gdzie pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu AGD na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich. Drugie sołectwo, które otrzymało grant to Łazy Duże. Tutaj z kolei zostanie wymieniona podłoga w strażnicy OSP. Realizacja w Mierzynie zaplanowana jest na miesiące lipiec – sierpień, a w Łazach Dużych lipiec – październik.

Umowa została podpisana 4 lipca w Starostwie Powiatowym  w Piotrkowie Tryb. Ze strony Gminy Rozprza podpisali ją wójt Janusz Jędrzejczyk wraz ze skarbnikiem Bogdanem Góreckim przy obecności sołtysów: Bożeny Piątkowskiej i Tomasza Pstrokonia.