RADNI GMINY ROZPRZA UDZIELILI ABSOLUTORIUM WÓJTOWI

Na XXIV sesji Rady Gminy Rozprza, która odbyła się 21 czerwca br. radni podjęli szereg uchwał. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły przedstawił skarbnik gminy – Bogdan Górecki. Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania jak i uchwałę o udzielenie wójtowi absolutorium przegłosowano jednogłośnie, przy składzie 14 radnych. Wójt Janusz Jędrzejczyk podziękował za  udzielenie absolutorium oraz za owocną współpracę z Radą Gminy.

            Po udzieleniu absolutorium wójtowi, radni zrealizowali dalszy porządek obrad sesji w czasie którego podjęli uchwały dotyczące m.in.: udzielania pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie  Tryb. na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych; przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy.