Tłumacz Migam

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim informuje

KONTAKT Z POLICJANTEM  DZIELNICOWYM

Z TERENU GMINY ROZPRZA
PO UPRZEDNIM

UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

POD NR  516 436 939

 

 

 

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

W PIOTRKOWIE TRYB.

PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W KAŻDY WTOREK W GODZ. 15.00 – 17.00

W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL. SZKOLNEJ 30/38