Tłumacz Migam

„Sport to zdrowie-każdy o tym wnet się dowie” XVIII Wiosenna Spartakiada Przedszkolaków

9 czerwca w  Szkole Podstawowej w Rozprzy odbyła się kolejna - już XVIII Spartakiada Przedszkolaków. Pogoda dopisała – zawody odbyły się na placu zabaw przy szkole. W imprezie wzięły udział drużyny składające się z 5 i 6 – latków uczęszczających do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy. Punktualnie o godz. 10.00  sekretarz Gminy – Bożena Nagrodzka oraz dyrektor szkoły podstawowej – Beata Gemel dokonali uroczystego otwarcia imprezy. Mali sportowcy przy wsparciu setek widzów rozpoczęli rywalizację. Wszystkie konkurencje okazały się bardzo łatwe, ale jednocześnie atrakcyjne.  Dawały dzieciom wiele radości i satysfakcji z wykonanego zadania.  Po dwugodzinnej zabawie przyszedł czas na podsumowanie wyników. Na najwyższym podium stanęła drużyna ze  Szkoły Podstawowej w Rozprzy. Drugie miejsce : Przedszkole w Rozprzy. Trzecie miejsce: Szkoła Podstawowa z Mierzyna. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz  jednakowe nagrody rzeczowe. Na koniec przyszła pora na małe „co nieco”.