Tłumacz Migam

Syreny mogą zawyć

Informuje się  że w dniach: 6 czerwca w godz. 9:00 – 18:00 oraz 7 czerwca w godz. 9.00-14.00 na terenie województwa łódzkiego ogłoszono krajowe ćwiczenia RENEGADE/ASREX 17/I”.

W trakcie ćwiczeń może odbyć się uruchomienie systemu wykrywania i alarmowania w niektórych jednostkach samorządu terytorialnego.
Ogłoszenie alarmu będzie polegało na dwukrotnym wyemitowaniu przez okres 3 minut modulowanego dźwięku syren, oraz 3 minut ciągłego dźwięku syren będącym sygnałem odwołującym alarm.
- Z uwagi na przyjęte założenia ćwiczenia nie posiadamy szczegółowych informacji dotyczących dokładnego czasu załączenia syren, ilości ogłaszanych alarmów, jak również obszaru na którym system zostanie włączony.