Inwestycje 2017

  • Mieszkańcy ulicy Leśnej w Rozprzy mogą cieszyć się z nowej drogi

    Odbiorem budowlanym zakończył się pierwszy etap budowy ulicy Leśnej w Rozprzy. Zakres obejmował odcinek o długości ok 500 m od skrzyżowania z ulicą Sportową do końca ulicy Leśnej. W czasie prac wybudowano jednię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 metrów, chodnik wraz ze zjazdami do posesji wzdłuż jezdni, przebudowano również przydrożny rów oraz wykonano pobocza z kruszywa