Tłumacz Migam

Ruszyła budowa dróg w Milejowie

Trwają prace przy budowie ulic Słoneczna i Lipowa w Milejowie. Na tę inwestycję Gmina Rozprza otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.012.726,00 zł. w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Obecnie w ramach operacji wykonywana jest kanalizacja deszczowa w ulicy Słonecznej i Lipowej w Milejowie. Po zakończeniu tych prac zostaną przebudowane przepusty oraz rowy przydrożne oraz wykonana nawierzchnia asfaltowa o długości 858 metrów wraz ze zjazdami i chodnikiem.

Dofinansowanie dróg gminnych, będzie miało duży wpływ na poprawę warunków komunikacyjnych nie tylko w samej Janówce i Milejowie, ale również w gminie i powiecie, ponieważ drogi te łączą się bezpośrednio z drogami powiatowymi oraz drogą krajową– mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

Po zakończeniu tej inwestycji rozpocznie się przebudowa drogi w miejscowości Janówka i ulicy Lazurowej w Milejowie. Zakres tej operacji obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ponad 1,5 km, budowę zatoki autobusowej oraz chodnika wraz ze zjazdami na odcinku gdzie chodnik nie występuje. Na przebudowę drogi w Janówce Gmina Rozprza pozyskała również środki w wysokości 829.054,00 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

IMG_20170531_133741.jpeg

IMG_20170531_133717.jpeg

IMG_20170531_133712_1.jpeg

IMG_20170601_095908.jpeg

IMG_20170601_095731.jpeg

IMG_20170601_095852.jpeg