Tłumacz Migam

"Leniuchowanie w Rozprzy" z wolontariuszami PGE

Zabawy integracyjne, ruchowe oraz warsztaty malowanie poduszek- tak wyglądało „Leniuchowanie w Rozprzy” zorganizowane 27 maja w Gminnym Centrum Kultury przez pracowników Grupy Kapitałowej PGE w ramach pilotażowego programu Sieci Liderów Regionalnych wolontariatu PGE. Spotkanie było częścią realizacji projektu „Promowanie lokalnej twórczości i integracja mieszkańców Rozprzy”.

Przez blisko trzy godziny 20- osobowa grupa dzieci spędziła czas na wspólnej zabawie. Uczestnicy zajęć tworzyli mapę Rozprzy, a także sprawdzali swoją wiedzę na temat miejscowości. Nie zabrakło malowania buziek czy zabaw z hula-hop i piłkami. Największą atrakcja spotkania okazało się malowanie poduszek niezbędnych do… leniuchowania!

Celem projektu realizowanego przez wolontariuszy PGE jest zwiększenie walorów wizualnych zaplecza Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy, poprzez stworzenie miejsca sprzyjającego integracji lokalnej społeczności. Dodatkowo, projekt ma za zadanie promowanie twórczości lokalnych artystów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.