Tłumacz Migam

Delegacja z Rozprzy odwiedziła region Glodeni w Mołdawii

Przypominamy, że podpisane 11 czerwca ubiegłego roku przez burmistrza miasta Glodeni, Panią Stelę Onutu oraz wójta Janusza Jędrzejczyka porozumienie o współpracy zakłada współpracę gospodarczą, kulturalną, promocyjną, a także sportową i turystyczną pomiędzy naszymi regionami. Jest ono owocem działań rozpoczętych przez Powiat Piotrkowski, który działa na płaszczyźnie regionalnej i pilotował początki współdziałania miast z regionu Glodeni oraz gmin, m.in. Rozprzy, Moszczenicy czy też Gorzkowic.

Na podstawie podpisanego porozumienia wójt Gminy Rozprza, Janusz Jędrzejczyk otrzymał zaproszenie na XVI festiwal pieśni i tańców ludowych „Canta de Rasuna Lunca”, który w tym roku odbył się 21 maja w Glodeni. Jest to coroczne widowisko w czasie którego odbywa się przegląd zespołów regionalnych nie tylko z terenu miasta Glodeni, ale również całej Mołdawii i sąsiedniej Rumunii. W czasie festiwalu, prezentując kulturę, tańce oraz muzykę z naszego regionu na scenie wystąpił również zespół „Jacy-tacy Moszczeniacy” z Moszczenicy.

W planie wizyty, który był bardzo napięty były także spotkania z przedstawicielami samorządu Regionu Glodeni – odpowiednika naszego powiatu, a także samego miasta Glodeni.  Uczestniczyli w nich: wójt, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy – Izabela Kwaśniak, a także pracownicy urzędu gminy w Rozprzy. W czasie ich trwania ustalono szczegółowo współpracę pomiędzy naszymi regionami. Wójt zaprosił także przedstawicieli miasta Glodenii wraz z zespołem na XIV Dni Gminy Rozprza. Zaproszenie zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem.

Wizyta naszych władz miała również wymiar społeczny i gospodarczy. Delegacja z Gminy Rozprza zwiedziła m.in. mołdawskie przedszkole samorządowe, owczarnię, czy też muzeum we wsi Cajba. W każdym z tych miejsc reprezentacja z Rozprzy była bardzo ciepło witana. Gościna naszych przyjaciół z Mołdawii jest nie do opisania. Największe wrażenie wzbudziła jednak wizyta w polskiej wsi – Styrcza. Polonia w niej mieszkająca to potomkowie Polaków, którzy uciekli przed represjami, po Powstaniu Styczniowym i osiedlili się tam. Strycza jest wsią z największą w Mołdawii społecznością polską. Z tego powodu nazywana jest również Mała Warszawą. W miejscowości znajduje się Dom Polski, jest wydawane polskie czasopismo, istnieje zespół folklorystyczny – Styrczańskie Dzwoneczki, istnieje możliwość nauki języka polskiego. Dzieci wraz z Panią Lilię Górską, która prowadzi Dom Polski oraz muzeum przygotowały specjalnie na przyjazd delegacji z Polski wspaniałe przedstawienie. Polskie wiersze, śpiew, oraz tradycyjne polskie tańce (oberki, polonezy, krakowiaki) sprawiły, że wszyscy zebrani na tej uroczystości uronili łzę wzruszenia. Wójt Janusz Jędrzejczyk, przekazał dla tamtejszej polonii pomoc w postaci przyborów szkolnych, słodyczy, publikacji o historii Rozprzy oraz gadżety.

            „Wspólna współpraca pomiędzy Gminą Rozprza, a miastem Glodeni daje nam możliwość wspólnego działania na rzecz i dzieci i młodzieży, wymiany kulturalnej i pomocy, przede wszystkim w formie doradztwa.  Liczę również na ścisłą współpracę pomiędzy przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Mołdawii oraz naszej gminy.” – mówi wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk. „Nasze regiony mają dla siebie wiele do zaoferowania. Musimy to tylko dobrze wykorzystać.”- dodaje.

            Wyjazd został zorganizowany dzięki współpracy Gminy Rozprza, Gminy Moszczenica oraz Starostwa Powiatu Piotrkowskiego. Szczególne podziękowania należą się staroście Powiatu Piotrkowskiego – Stanisławowi Cubale, sekretarzowi powiatu – Ireneuszowi Czerwińskiemu oraz wójtowi Gminy Moszczenica – Marcelemu Piekarkowi za owocną współpracę przy organizacji tego przedsięwzięcia.

Z niecierpliwością oczekujemy naszych przyjaciół z Mołdawii w czasie Dni Gminy Rozprza. Ich tance regionalne to niezapomniane przeżycie, które z pewnością spodoba się mieszkańcom Gminy Rozprza.