Tłumacz Migam

Warsztaty dla uczniów w ramach projektu "Ekosmaki Nowej Wsi"

Warsztaty  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017”dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

19 kwietnia 2017r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi zostały przeprowadzone warsztaty dla uczniów oddziałów IV-VI na temat: Uprawa żywności ekologicznej, zgodnie z wymaganiami ekologicznego systemu produkcji, produkcja roślinna, nawożenie roślin poprzez ekosystem gleby, a nie za pomocą dodawanych do gleby nawozów rozpuszczalnych, zakaz stosowania niedozwolonych środków ochrony roślin.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Ekosmaki Nowej Wsi” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Patrycja Szulc reprezentująca firmę Clean Body.