Tłumacz Migam

Przygotuj się i SKORZYSTAJ ze zmiany, ZAŁÓŻ Profil Zaufany!

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Rozprza, z przyjemnością informuje, iż w związku z realizacją projektu pn.: „Partnerzy dla e-Rozwoju” – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, od stycznia 2018 roku będzie możliwe załatwianie wielu spraw drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu.

Wystarczy jedynie posiadać Profil Zaufany ePUAP, który działa jak odręczny podpis.

Założenie Profilu Zaufanego ePUAP jest całkowicie bezpłatne.

Co to jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to metoda potwierdzania tożsamości. Jest to zestaw danych elektronicznych, które identyfikują Cię w systemie podmiotów wykorzystujących Profil Zaufany jako metodę uwierzytelniania tożsamości. Podając nazwę użytkownika (login), hasło oraz adres poczty elektronicznej, możesz załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Profil Zaufany jest jedną z funkcjonalności systemu ePUAP.

Jak założyć Profil Zaufany ePUAP?

jak założyć profil zaufany ePUAP.jpeg

ZAŁÓŻ SWÓJ PROFIL ZAUFANY: REJESTRACJA

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy serdecznie do Urzędu Gminy w Rozprzy (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:30; wtorek 9:00 do 17:00) i skorzystaj z fachowej pomocy (nieodpłatnie).

Za zgodą Ministra Cyfryzacji w Urzędzie Gminy w Rozprzy został uruchomiony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, w którym każda osoba posiadająca konto na platformie ePUAP może dokonać weryfikacji tożsamości i rozpocząć korzystanie z publicznych e-usług.

Wybrane e-usługi dostępne w Urzędzie Gminy w Rozprzy (od stycznia 2018 roku):

 1. Deklaracja na podatek leśny.
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Deklaracja na podatek rolny.
 5. Informacja w sprawie podatku leśnego.
 6. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.
 7. Informacja w sprawie podatku rolnego.
 8. Wniosek o zwrot /zaliczenie na poczet/ zaksięgowanie nadpłaty podatku.
 9. Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych.
 10. Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych.
 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 12. Wniosek o wydanie warunków zabudowy.
 13. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego.
 14. Wniosek o przedłużenie umowy na dzierżawę gruntu.
 15. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
 16. Wniosek o podział nieruchomości.
 17. Wniosek oddawanie nieruchomości w dzierżawę i użyczenie.
 18. Wniosek o najem lokali użytkowych.
 19. Wniosek o nabycie nieruchomości.
 20. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości.

UWAGA!

Jesteś kierowcą? Już teraz możesz sprawdzić swoje punkty karne bez wychodzenia z domu.

E-usługa dostępna jest za darmo na portalu Obywatel.gov.pl.

Jakie korzyści płyną dla Ciebie z posiadania Profilu Zaufanego ePUAP?

 1. Jesteś niezależny, oszczędzasz czas i energię.
 2. Załatwisz wiele spraw urzędowych przez Internet:
 • 7 dni w tygodniu,
 • o każdej porze,
 • z dowolnego miejsca,
 • bezpiecznie.
 1. Nie jest wymagane żadne urządzenie ani karta kryptograficzna (jak w przypadku podpisu elektronicznego).
 2. Nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego.
 3. Jest całkowicie bezpłatny.
 4. Pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych.
 5. Umożliwia składanie oświadczeń woli.
 6. Poprawia bezpieczeństwo w porównaniu do podpisu składanego w sposób odręczny.

prfil zaufany.jpeg

Wójt Gminy Rozprza zaprasza i zachęca do zakładania i potwierdzania

Profilu Zaufanego ePUAP.