Tłumacz Migam

Pamięć o nich nigdy nie zginie...

13 kwietnia to wyjątkowy dzień w historii Polski. Tego dnia, bowiem obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który został ustanowiony przez Sejm, w dniu 14 listopada 2007 roku. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

W gimnazjum w Rozprzy pamięć zamordowanych ofiar uczczono 4 kwietnia 2017 roku. W ten szczególny dzień dla uczniów i nauczycieli wykład przybliżający historię mordów katyńskich przygotował Artur Ossowski – pracownik oddziałowego biura edukacyjnego IPN w Łodzi.

Wśród zaproszonych gości byli obecni: Artur Cubała – zastępca wójta Gminy Rozprza, Bogdan Górecki – skarbnik gminy, ks. Prałat Wiesław Płomiński – proboszcz parafii Rozprza oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Po prelekcji złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem przy Katyńskim Dębie Pamięci, upamiętniającym zamordowanego w Twerze w 1940 – Jana Kardasa. W ten sposób oddano cześć i honor wszystkim zamordowanym na rozkaz Stalina przez NKWD, oficerom Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej.