Tłumacz Migam

OTWIERAMY SIĘ NA WIOSNĘ!

     Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane w Szkole Podstawowej  im. Świętego Mikołaja w Mierzynie Zajęcia Otwarte z udziałem grupy przedszkolnej. Przyszłe przedszkolaki pod opieką rodziców miały możliwość wspólnej zabawy z rówieśnikami. Dzieci bardzo chętnie brały udział w tworzonych sytuacjach edukacyjnych, zajęciach integracyjnych oraz tematycznych. Nawiązały się już nowe znajomości, przełamane zostały pojawiające się obawy przed nowymi sytuacjami. Rodzice zostali zapoznani ze szczegółowa ofertą odbywających się  w placówce zajęć, ćwiczeń, form i metod pracy edukacyjnej (podręczniki, zajęcia języka angielskiego, religia).

      Spotkanie z udziałem zainteresowanych małych gości i ich opiekunów miało za zadanie stworzenie możliwości bliższego poznania placówki w tym bazy lokalowej, wyposażenia, zaplecza sanitarnego i gospodarczego. Umożliwiło ono również przyszłym przedszkolakom bliższego kontaktu z rówieśnikami, poznanie zasad i norm panujących w szkole oraz stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, pozytywnego nastawienia do nowego miejsca, w którym w przyszłości dzieci będą zdobywać wiedzę i nowe umiejętności. Przeprowadzone zajęcia to również promocja Szkoły w środowisku lokalnym.

      Zdobyte nowe doświadczenia związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć zachęca od organizacji kolejnych tego typu spotkań w kolejnym roku szkolnym.